23
november
2018
|
12:56
Europe/Amsterdam

VDN tekent Nationaal Preventieakkoord namens Gall & Gall

Samenvatting

Vandaag, vrijdag 23 november, ondertekende de Vereniging Drankenhandel Nederland (VDN), namens de ketenslijters, het Nationaal Preventieakkoord – om precies te zijn het deelakkoord ‘problematisch alcoholgebruik’. Samen met overheden, bedrijfsleven, zorg, welzijn, onderwijs en wetenschap heeft het Nationaal Preventieakkoord tot doel om gezondheidsschade bij het individu te voorkomen en de maatschappelijke schade ervan te beperken.

Ambitie deelakkoord ‘problematisch alcoholgebruik’
Gall & Gall verbindt zich als lid van het VDN aan het Nationaal Preventieakkoord, dat werd getekend door Frances Franken, die voorzitter is van de VDN. Bij branchevereniging VDN zijn naast Gall & Gall ook Dirck III, Mitra en franchisenemers van deze merken aangesloten. Het deelakkoord ‘problematisch alcoholgebruik’ heeft tot doel dat alcohol niet alleen op een verantwoorde manier wordt verkocht, maar ook dat onverantwoord of problematisch alcoholgebruik verder wordt teruggedrongen. Daarnaast moet het akkoord bewustwording over drinkgedrag en de effecten daarvan verder verbeteren.

Samenwerking is essentieel
Gall & Gall werkt al sinds jaar en dag aan verantwoorde alcoholverkoop en – gebruik via ons vijfstappenplan. We werken samen met branchegenoten, bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties om problematisch alcoholgebruik verder terug te dringen. Vanzelfsprekend staan wij achter het Preventieakkoord en we zullen onze rol spelen bij de uitvoering daarvan.

Wij nemen graag het voortouw en wíllen geen alcohol verkopen aan te jonge klanten, waarbij 100% correcte naleving voorop staat. Met een 97%-score op ID-handhaving lopen onze winkels voorop in de branche en daar zijn we trots op. We investeren veel, zowel bij onze Gall & Gall winkels als bij online bestellingen via gall.nl. Bijvoorbeeld met een jaarlijkse e-learning, NIX18 materiaal in winkels en een kassablokkade.

Onze ervaringen en de mooie inspanningen van onze winkels delen wij graag met branchegenoten en de komende jaren blijven we investeren in maatregelen om de 100%-score te halen en te blijven halen.

Maatregelen in het preventieakkoord
In het Preventieakkoord wordt een aantal maatregelen benoemd, zoals voorlichting, onderzoek en overheidscampagnes. Het VDN – en daarmee Gall & Gall - levert een grote bijdrage door onder andere:

  • een e-learning om nieuwe medewerkers te trainen in een verantwoorde verkoop van alcohol.
  •  zich blijvend in te zetten voor de NIX 18-campagne, NIX Zonder ID en de te ontwikkelen bewustwordingscampagne voor verantwoorde alcoholconsumptie. Ook richten leden zich met online/sociale media campagnes niet op jongeren onder 18 jaar.
  • 100% naleving van NIX18 bij verkoop van alcohol vanaf 2030.
  • samen met andere – online - partijen en het ministerie werken aan het verantwoord verkopen van alcohol via internet.
  • eigen interne controlesystemen en/of meedoen aan de onafhankelijke VDN-controle door mystery shoppers en meewerken aan een periodieke procescontrole.