Contact

Selma Nederhoed voert het woord namens Gall & Gall. Tijdens kantoortijden is zij voor journalisten bereikbaar via 088 659 20 20 of via pers@ah.nl. Voor dringende persvragen die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten, is altijd een woordvoerder bereikbaar via telefoon 088 659 20 20.

Foto- of filmopnames

Voor foto- of filmopnames is altijd toestemming nodig van de afdeling Mediarelaties van Gall & Gall (zie bovenstaande contactgegevens). Vooruitlopend op nadere afspraken gelden in ieder geval de volgende voorwaarden.

  • Klanten of medewerkers mogen nooit zonder hun uitdrukkelijke persoonlijke toestemming herkenbaar worden afgebeeld in een publicatie of reportage.
  • Gall & Gall-medewerkers mogen alleen worden geïnterviewd na aanvullende schriftelijke toestemming van de afdeling Mediarelaties van Gall & Gall